พยาบาลอาชีพ เงินเดือนเท่าไหร่?

A  :  ว่าด้วยเรื่อง  เงินเดือน ของอาชีพพยาบาล ฐานเงินเดือนในปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  อย่างเช่น โรงพยาบาลของภาครัฐ เอกชน คลินิก  โรงเรียน  พยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้แทนยา หรือตามหน่วยงานอื่นๆ รายได้ของพยาบาลอาชีพจึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายงานและองค์กร

พยาบาลในส่วนของภาครัฐ

สำหรับเงินเดือนพยาบาลอาชีพเงินเริ่มต้น 15,000 – 22,200 บาทหรือพยาบาลสัญญาลูกจ้างชั่วคราว 13,000 – 15,000 บาท นอกจากเงินเดือนฐานเริ่มแล้วยังมีค่าเข้าเวร 240 บาท ต่อเวร (1 เดือนอาจได้ประมาณ 2,000 – 3,000บาท)  มีค่า OT  เวรละ 600 – 700 บาท รวมไปถึงค่าใบประกอบการตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 1,000 – 1,500 บาท เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สำหรับโรงพยาบาลที่ทุรกันดาร ยิ่งไกลหรือติดชายแดนก็จะได้เงินส่วนนี้มากขึ้น)

 ตัวอย่างงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ(OPD)แผนกเด็ก
  • วิศวกรชีวการแพทย์
  • พยาบาลวิชาชีพ OPD
  • วิสัญญีพยาบาล

พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน

สำหรับรายได้พยาบาลภาคเอกชนฐานเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 – 21,000 บาท รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท ค่าเข้าเวร 200 – 300 บาทต่อเวรนอกจากนั้นยังมีค่า OT 10,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน

พยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,600-36,000 บาท

 พยาบาลคลินิกเสริมความงาม 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ยังมีอาชีพพยาบาลสายงานอื่น ๆ อีกหลายสายงาน ในคราวหน้าแอดมินจะมาอัพเดตเพิ่มเติมนะคะ : )

Info, Job