Job Overview

1. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้บริการลูกค้า
2. ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการรับบริการ
3. ทำหน้าที่ช่วยพยาบาลและแพทย์ในการเข้าเคส
4. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

About บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด

ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย
ให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service คือ เปิดบริการทั้งทางด้านสุขภาพและบริการทางด้านความงามควบคู่กัน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างทันท่วงทีและเพื่อความสวยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Address

เลขที่ 3 ซ.ประมวลสุข ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เเขวงสามเสนใน เขตห้วยขวาง กรุงเทพ