คุณจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักจาก”ไวรัสอู่ฮั่น”

คุณจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักจากไวรัสอู่ฮั่น (โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์)

มีประชาชนชาวจีน 20 ล้านคนถูกแยกออกควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่

ล่าสุดในประเทศจีนมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 400 ราย และเสียชีวิตอีก 9 ราย ขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว 4

ไม่ควรประมาทอีกต่อไป!

ใส่หน้ากาก: อย่างน้อยหน้ากากได้มาตรฐานทางการแพทย์ หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คุณควรใช้หน้ากากชนิดN95

ล้างมือ: ล้างมือด้วยสบู่หลังจากกลับจากข้างนอก ก่อนทำอาหารและรับประทานอาหาร หลังมีการสัมผัสบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วย หลังจากไปเยี่ยมไข้ในแผนกผู้ป่วยติดเชื้อ (ถอดหน้ากากและที่สวมศรีสระก่อนล้างมือ) ไม่ควรล่อยให้เด็กเข้าห้อง และใช้รองเท้าส่วนตัวเดินในพื้นที่ทำงานโดยเด็ดขาด

หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

แอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบพกพานำติดตัวไว้เสม

น้ำเกลือ: บ้วนปาก ระคายเคืองคอด้วยน้ำเกลือหลังจากกลับบ้าน

รับประทานอาหาร: หลีกเลี่ยงการรวบรวมรับประทานอาหารในที่ทำงาน เพราะคุณอาจไม่ทราบว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเพิ่งสัมผัสกับใคร 5 นาทีที่แล้ว

ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

การเดินทาง: งดหรือหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้

ต้องมีสติและระวังตัวในทุกสถานการณ์!

หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

News