วัคซีนโควิด-19 มีกี่ชนิด?

วัคซีนโควิดมี 4 ชนิด
จากหลากหลายบริษัท

จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก จึงมีความพยายามที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติที่สุดโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ผลกระทบรุนแรงไปมากกว่าเดิม

การคิดค้นและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญอย่างมาก เป็นความหวังที่จะทำให้สถานการณ์เป็นปกติ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนเป็นกังวลกันคือมาตรฐานและความปลอดภัย ของวัคซีนที่จะฉีด เพราะการพัฒนาวัคซีนมีระยะเวลาจำกัด จึงทำให้คนบางส่วนเป็นกังวลถึงผลข้างเคียงของวัคซีน

วันนี้จ็อบเนิร์สจึงมีรายละเอียดข้อมูลวัคซีนแต่ละชนิดมาฝากทุกคนค่ะ

โดยวัคซีนโควิด-19 มีทั้งหมด 4 ชนิดค่ะ ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะผลิตชนิดที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่

1.) mRNA Vaccine
2.) Inactivated Vaccine (วัคซีนเนื้อตาย)
3.) Viral Vector Vaccine
4.) Protein-based Vaccine

ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว นอกจากชนิดของวัคซีนที่จะพิจารณาแล้ว ยังมีเรื่องของการทดลองในระยะเฟสต่าง ๆ และอัตราการประสบความสำเร็จอีกด้วยค่ะ

ที่มา:
https://www.healthcareitnews.com/news/emea/four-types-covid-19-vaccine-snapshot
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained
https://www.med.cmu.ac.th/covid19/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/3455/
https://www.bbc.com/news/56100076

Uncategorized