COVID-19 กับผลกระทบในการหางานของสายสุขภาพ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนัก และได้ลุกลามจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง จนกลายเป็นโรคการระบาดระดับโลก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก และการจ้างงานในหลายวงการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเดินทาง เช่น งานโรงแรม

Continue Reading

โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดให้บริการปรึกษาแพทย์ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปฯ Samitivej Plus

Marketeer Online กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ ร้านขายยา ปั้นรายได้โต    รับเทรนด์ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1

Continue Reading

ถ้ามี 4 ทักษะนี้แล้ว จะไม่ตกงานในยุคนี้

1.  ทักษะความเป็นผู้นำ เรื่องของผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธี ในการพัฒนา ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเรื่องของภาวะผู้นำนั้น

Continue Reading