วัคซีนโควิด-19 มีกี่ชนิด?

วัคซีนโควิดมี 4 ชนิด จากหลากหลายบริษัท จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก จึงมีความพยายามที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติที่สุดโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ผลกระทบรุนแรงไปมากกว่าเดิม การคิดค้นและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

Continue Reading

‘ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป’ ทำอย่างไร? ในวันที่ Medical Tourism มาแรง

Cr : Marketeer Today นอกจากเมืองไทยจะเป็นเดสทิเนชั่นยอดฮิตของนักท่องเที่ยวแล้ว ปัจจุบันยังถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก จากจุดเด่นเรื่องคุณภาพบริการและประสิทธิภาพการรักษา

Continue Reading

เวชศาสตร์การกีฬา…สาขาวิชาที่คนรัก (การเล่น) กีฬาควรรู้จัก

Marketer Online Cr: ผศ.นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อด้านเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลพญาไท 2 ถ้าพูดถึง “เวชศาสตร์การกีฬา”

Continue Reading

5 ขั้นตอนได้งานที่ใช้สำหรับคุณ

โอกาสการทำงานมีมากมายที่รอผู้สมัครงาน  และจำนวนผู้สมัครงานก็มีจำนวนอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เพื่อให้คุณได้งานที่ต้องการ คุณจะต้องสร้างความแตกต่าง ให้คุณโดดเด่นมากกว่าผู้สมัครงานคนอื่นๆ  วิธีการสร้างความแตกต่างให้ตัวเอง และวางแผนอย่างรอบคอบนั้น ประกอบด้วย 5ขั้นตอน ดังนี้

Continue Reading

อาชีพด้านการแพทย์ในไทย

การเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียน และนโยบายการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ส่งผลให้ไทยนั้นได้รับทั้งโอกาสในทางการแพทย์ และความท้าทายในสิ่งที่วงการแพทย์ของไทยต้องเจอ โดนเฉพาะเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเตรียมจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการเปิดตลาด และทักษะ ความรู้ที่เป็นสากล ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อันดับต้นๆของเอเชีย

Continue Reading

การแพทย์และสาธารณสุข ใน 4.0

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อระบบสาธารณสุขอัจฉริยะสามารถทาได้โดยการใช้อุปกรณ์ IoT ที่เก็บ ข้อมูลสุขภาพ และสัญญาณทางร่างกาย (bio signals) เช่น

Continue Reading