TOTAL JOBS : 2567 Jobs

งานล่าสุด

Load more listings

บริษัทที่ใช้บริการหางานกับเรา

บริษัทที่เราได้ช่วยหาพนักงาน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

กว่า 1,000 บริษัทที่ใช้บริการของ JobNurse

Job Nurse มีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาอย่างสมบูรณ์ หาผู้สมัครที่ดีกว่า การสัมภาษณ์ที่มุ่งเน้นมากขึ้นและให้ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจจ้างงาน

เริ่มต้นใช้งาน

บทความน่าสนใจ

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพทางด้านการแพทย์

YOU HIRE, WE PAY! Covid-19 -Fighting Together

ให้คุณคุ้มค่า กว่าทุกที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่กำลังขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน ได้มีช

Continue Reading