เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์(หมอ,พยาบาล, และบุคลกรทางการแพทย์อื่น ๆ ) ของไทยนั้นมีชื่อเสียงที่ดีมากในระดับนานาชาติ และความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในอาเซียน ทำให้ JobNurse เล็งเห็นถึงความสำคัญและความสามารถในการเติบโตของธุรกิจการเป็นเอเจนซี่จัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง JobNurse จะให้บริการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศไทยเพื่อไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

Contact