งานเพิ่มขึ้น ขอขึ้นเงินเดือนได้ไหม ?

เมื่อเราเข้ามาทำงานตรงกับตำแหน่งที่เราเลือกและได้รับค่าตอบแทนที่น่าพอใจ เมื่อทำงานครบปี การเพิ่มงานหน้าที่ความรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้น การมองหาโอกาสและการขอขึ้นเงินเดือนสามารถทำได้ไหม วันนี้ Jobnurse มีข้อมูลมาฝากกัน

1.ประเมินศักยภาพของตนเองก่อนขอคุยเรื่องปรับเงินเดือน

จากภาระงานที่เราต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและต้องการที่จะขอขึ้นเงินเดือน อย่างแรกเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าจากงานที่เรารับมาทำเพิ่มมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเราก็สามารรถนำเอาเรื่องผลงานไปเพื่อประเมินผลขึ้นเงินเดือนได้

2.ไม่ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการ 

ไม่ควรรีบระบุจำนวนที่ต้องการเพื่อขอเพิ่มเงินเดือนไป เพราะเสี่ยงที่เราจะได้เงินน้อยกว่าที่เราเขียนระบุไป เพราะบริษัทสามารถยืดหยุ่นการเพิ่มเงินเดือนให้กับเราได้ 

3.ไม่ควรรีบกดดันขอคำตอบ

ไม่ต้องรีบร้อนที่ต้องได้คำตอบในตอนนั้น เพราะบริษัทจะมองว่ารีบร้อนจนเกินไป รอฟังคำตอบจากวันที่เขานัดให้คำตอบจะดีกว่า ไม่อย่างนั้นถ้าเรารีบร้อนเอาคำตอบมันอาจจะไม่ส่งผลดีต่อเรา

4.เตรียมแผนสำรอง

เมื่อช่วงเวลาที่เรารอคำตอบถึงโอกาสที่จะได้ขึ้นเงินเดือนจะมากหรือน้อยเราก็ไม่ควรที่จะคาดคั้นเอาคำตอบ แต่เราควรจะมีแผนสำรองไว้ ถ้าหากผลออกมาบริษัทขอยืดหยุ่นเวลายังไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับเรา เราก็ควรขอเป็นสวัสดิการอย่างอื่นแทน อย่างน้อยบริษัทน่าจะมีให้กับเราได้และเอื้อประโยชน์ให้เราได้พัฒนางานต่อไป

สรุป  การได้รับภาระงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสที่เราจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ต้องมี หรือ คุยเจรจากับทางบริษัทแล้ว เขายังไม่เพิ่มให้กับเราก็ควรมีแผนสำรองไว้ด้วยนะทุกคนอย่างน้อยจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ : )

Healthy, Job, งาน, สุขภาพ