ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในกิจกรรม “CELEBRATE 1,000 likes

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ ชลลดา ไชยวัฒน์  เป็นผู้โชคดีในกิจกรรม “CELEBRATE 1,000 likes” กับ Job Nurse ด้วยรางวัล CASH เงินสดมูลค่า 1,000บาท

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดในการรับของรางวัลดังกล่าว

ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ภายในวันที่ 30 เมษายน พร้อมหลักฐานที่ฝ่ายการตลาดได้ติดต่อไว้

Job Nurse ขอให้คุณจะได้รับตำแหน่งานที่คุณสมัครไว้และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Info