หน้าร้อน เลือกอาหารคุณภาพ ป้องกันโรคท้องร่วง

หน้าร้อน เลือกอาหารคุณภาพอาหาร ป้องกันโรคท้องร่วง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนโรคที่ต้องเฝ้าระวังคือ โรคติดต่อจากอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค เพราะจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.2565 พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 410,699 คน และเสียชีวิตจำนวน 2 คนพบจำนวนผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 0-4 ปี มากที่สุดร้อยละ 16.42 รองลงมาคือมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 15.25 และ 25-34 ปี ร้อยละ 13.56 โดยภาคกลางเป็นภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด

        นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า ประชาชนควรเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ หรือร้านอาหารแผงลอยที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) โดยเลือกเนื้อสัตว์อาหารทะเลที่สด ไม่มีสีและกลิ่นผิดปกติ เก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส สำหรับผู้ที่ซื้อจากรถเร่จำหน่ายอาหารหรือรถพุ่มพวงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ และอาหารทะเลส่วนมากจะแช่น้ำแข็งในตู้แช่ ซึ่งอุณหภูมิไม่เพียงพอทำให้เน่าเสียง่าย ส่วนอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกไว้ หากสังเกตว่ามีฟองก๊าซเกิดขึ้นในถุงไม่ควรซื้อ หลีกเลี่ยงอาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกะทิ เนื่องจากบูดเสียได้ง่าย

        ทั้งนี้แนะนำให้เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆเช่น ลาบ น้ำตก ก้อยกุ้งเต้น พล่าปลา กุ้งแช่น้ำปลา ยำหอยแครงอาหารทะเลปิ้งย่าง เป็นต้น หากจะกินอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็น อาหารที่ทำไว้นานเกิน 4 ชั่วโมงหรือเก็บไว้ค้างคืน ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อน นอกจากนี้ หากกินอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง.

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=333891

Healthy