อาชีพแพทย์

อาชีพแพทย์ ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและคลินิก โดยสาขาอาชีพทางการแพทย์จะแยกสายงานออกเป็นหลายขแนง เช่น แพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ แพทย์จักษุเฉพาะทางด้าน ตา หู คอ จมูก  เป็นต้น 

วันนี้ Jobnurse มาแนะนำงานสายการแพทย์ที่ทางผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และทางเว็บของเราก็ได้มีตำแหน่งงานเหล่านี้มาแนะนำผู้สมัครงานเป็นประจำ โดยมี 5 แขนงดังต่อไปนี้ 

1.แพทย์อายุรแพทย์

แพทย์อายุรแพทย์ ทำหน้าที่หลักในการรักษาวินิจฉัยโรคทั่วไป โดยจะให้คำแนะนำการรักษาโรคก่อนสั่งจ่ายยาให้กับคนไข้ อายุรแพทย์ถือเป็นแพทย์ที่ต้องเจอกับคนไข้ในด่านแรก โดยจะคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นก่อนจะส่งไปยังสาขาอายุรกรรมเฉพาะทางหรือสาขาอื่น ๆ ต่อไป

2.ทันตแพทย์  

อาชีพทันตแพทย์หรือหมอฟันจะดูและรักษาวินิจฉัยโรคสำหรับช่องปากของเรา เช่น  การรักษารากฟัน  ขูดหินปูน  ถอนฟัน  ผ่าฟันคุด การอุดฟัน การผ่าตัดในช่องปากหรือดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและความให้ความรู้สำหรับการดูแลช่องปากของเรา

 3.กุมารแพทย์ (หมอเด็ก)

อาชีพกุมารแพทย์ (หมอเด็ก) เป็นเเพทย์เฉพาะทางและศึกษาการดูแลรักษาเด็กโดยตรง  ทำหน้าที่รักษาอาการป่วยของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงโตตามอายุวัยของเด็ก  อย่างเช่นเป็นไข้หวัด หรือโรคที่เกิดกับเด็กโดยตรง  รวมถึงการดูแลทาง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ของเด็ก เป็นต้น

4.จักษุแพทย์ 

อาชีพจักษุแพทย์  ทำหน้าที่รักษาโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตา ตรวจสุขภาพดวงตา เช่น การวัดค่าสายตา วินิจฉัยอาการบาดเจ็บที่เกิดจากดวงตา เช่น ความผิดปกติในการมองเห็นรวมทั้งกระจกตา เยื่อบุตา เปลือกตา อื่น ๆ 

5.สูตินรีแพทย์

สูตินรีแพทย์ เป็นแพทย์ที่ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณผู้หญิงที่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้หญิงโดยตรง เช่น โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ช็อกโกแลตซีสต์ ประจำเดือนมาไม่ปกติ  รวมไปถึงเรื่องการดูแลการฝากครรภ์และการคลอดบุตรเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญและละเอียดอ่อน

อาชีพสายการแพทย์ยังมีอีกมากมาย ในคราวต่อๆ ไป ทาง JobNurse จะนำสายงานอื่น ๆ มาแนะนำเพิ่มเติมนะคะ  : )

Info