เรียนคณะพยาบาล จบไปทำงานอะไร ?

  อาชีพพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเกียรติและเครารพนับถือ เป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เป็นอาชีพที่เสียสละมาก ๆ กล่าวได้ว่า อาชีพนางฟ้าในชุดขาว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย รักษาผู้ป่วย ทำงานร่วมกับแพทย์โดยตรง

Q: เรียนคณะพยาบาล จบไปทำงานอะไร ?

A: หน้าที่ของพยาบาล หลัก ๆ เลย คือการทำการรักษาเบื้องต้นและดูแลผู้ป่วย อาทิ เช่น ซักประวัติของคนไข้ สอบถามอาการป่วยของคนไข้เบื้องต้น เพื่อทำการส่งต่อข้อมูลให้กับแพทย์ สถานที่ทำงานโดยหลักจะทำในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก โรงเรียน สาธารณสุขชุมชน  ทั้งนี้พยาบาลเองก็มีสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น วิสัญญีพยาบาล พยาบาล PN ซึ่งวันนี้ JobNurse มีตำแหน่งงานสาขาเหล่านี้มาแนะนำนะคะ

ตัวอย่างเช่น

1. วิสัญญีพยาบาล  คือ พยาบาลที่เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ (หมอดมยา) ในห้องผ่าตัด ทำหน้าที่ในการวางยาสลบให้คนไข้ในห้องผ่าตัด การใส่ท่อต่าง ๆ การดูและระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจและทำการประเมินผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาหรือวางยาสลบ

2.พยาบาล  PN หรือผู้ช่วยพยาบาล ทำหน้าที่คอยช่วยเหลืองานพยาบาลอีกต่อหนึ่ง เช่น ช่วยเหลือในการทำแผลให้คนไข้ เช็ดตัวดูแลคนไข้ วัดสัญญาณชีพจร

3.พยาบาลจิตเวช  ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยบำบัดทางจิต ประสานงาน ประเมินให้กับแพทย์และญาติของคนไข้และแนวการปฏิบัติปัญหาสุขภาพจิตทางผู้ป่วยจิตของเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่

4.พยาบาลเด็ก ทำหน้าที่ดูแลรักษาเด็ก โดยพยาบาลเด็กจะมีทักษะและมีจิตวิทยาในการรับมือกับผู้ป่วยเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความไว้างใจให้กับผู้ปกครองของเด็กในดูและผู้ป่วยเด็ก

5.พยาบาลห้องผ่าตัด  ทำหน้าที่ช่วยแพทย์ส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กับแพทย์ขณะทำการผ่าตัด และทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ขณะผ่าตัดหลังการผ่าตัด รวมถึงนวยความวะดวกในด้านอื่น ๆ ในห้องผ่าตัดสรุป

ปัจจุบันการเรียนสายงานพยาบาลมีบทบาทสำคัญมาก ๆ  ต้องการจำนวนมาก และยังมีสายงานเกี่ยวกับงานพยาบาลอื่นๆ อีกเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก Jobnurse ได้นะคะ 🙂

Info