Job Overview

บริษัทยูนิลีเวอร์เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อุปโภคบริโภค โดยมีสำนักงานใหญ่ที่อาคารยูเฮาส์พระราม9 และมีโรงงานในเครือประเทศไทยที่นิคมอุสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์

สถานที่ทำงาน โรงงานยูนิลีเวอร์มีนบุรี (นิคมอุสาหากรรมลาดกระบัง)

หน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น : ตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ดูแลพนักงานที่ต้องการคำปรึกษาทางการแพทย์หรือมีเหตุต้องการการรักษาร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลประจำโรงงานยูนิลีเวอร์ นิคมลาดกระบัง เพื่อตอบสนองกับความต้องการคำปรึกษาและการดูแลพนักงานภายในบริษัทให้ทั่วถึงเป็นโปรเจคระยะสั้น 6 เดือน

·       สามารถซักประวัติผู้ป่วย(พนักงาน)เบื้องต้นเพื่อลงบันทึกและจำแนกความรุนแรง เร่งด่วน หรือประเมิณอาการของผู้ป่วยเบื้อวงต้นได้

·       สามารถช่วยเหลือทีมในการประสานงานทั้งในด้านเอกสารเคลมประกัน งานเอกสารและรายงานของแผนกได้

·       สามารถให้คำช่วยทีมแพทย์ดูแลพนักงานในเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพได้

·       สามารถให้ความรู้ผู้ป่วย หรือพนักงานในบริษัทในเรื่องการดูแลสุขภาพต่างๆได้

คุณสมบัติ

·       ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลจากโรงเรียนพยาบาล / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

·       รับพิจารณาพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลจบใหม่

·       มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและของรัฐที่ใช้กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

·       สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและพูดในระดับปานกลางถึงดี

·       มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

·       ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลางมีความจำเป็นในการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

·       มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือมีใบอนุญาตการพยาบาลของรัฐที่ใช้งานอยู่ในฐานะพยาบาลวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสมัคร กรุณาส่งresumeหรือประวัติการทำงานที่ chamaiporn.salasook@unilever.com

About Unilever Thai Trading

Unilever Thai Group of Companies is a fast-moving consumer goods company with a strong presence in Thailand for more than 80 years. Unilever offers Thai consumers a wide range of leading brands in four categories; Home Care, Personal Care, Foods and Ice cream products.

Our Thai portfolio includes major brand icons such as: Comfort, Lux, Vaseline, Citra, Sunsilk, Clear, Pond’s, Dove, Axe, Rexona, Close Up, Breeze, Omo, Sunlight, Knorr, Wall’s, Magnum, Cornetto, Lipton and luxury division Unilever Network. Unilever Thailand employs around 4,000 people and generated annual sales of Baht 40,000 million in 2014.

Our Compass is designed to help us navigate our way to sustainable growth. It sets out our vision, in which Unilever reaches and inspires people across the globe through products and services, while reducing our impact on the environment, increasing our positive social impact and doubling the size of our business.

Join us. Be a part of a team who works to create a better future for Thais every day.