How to “เจ้านาย” มัดใจพนักงานทุก Gen ให้อยู่หมัด

เจ้านายจะมีวิธีมัดใจกับพนักงานทุก Gen ได้อย่างไร เพราะการทำงานในบริษัทแน่นอนว่าเจ้านายจะต้องพบเจอกับคนทุกวัยอยู่แล้ว ดังนั้นจะมีวิธีไหนที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข วันนี้ jobnurse มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

1.มอบสวัสดิการที่หลากหลาย

เนื่องจากทุกบริษัทจะต้องทำงานร่วมกันกับคนหลาย Gen ดังนั้นเจ้าของบริษัทควรมีสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุมที่จะส่งผลดีต่อบริษัทและคนในองค์กร อีกทั้งสวัสดิการที่มอบให้กับพนักงานต้องมีความเสมอภาค ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะทำให้พนักงานรักบริษัทมากขึ้นพร้อมลุยงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่และพนักงานทุก Gen ทำงานร่วมกันได้อย่าง Happy.

2.ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน

การทำงานร่วมกันกับคนหลาย Gen ในบริษัท เจ้านายและฝ่ายสรรหาบุคคล (HR) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ควรจัดข้อตกลงให้พนักงานทุก Gen อยู่ร่วมกันได้  เพื่อจะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาบริษัทและไม่ให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทในที่ทำงาน  ในเมื่อต้องมาอยู่ในบริษัทและ สิ่งแวดล้อมเดียวกันก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

3.จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ในการอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับของคนทุก Gen แนะนำให้เจ้านายจัด Outting จับคู่บัดดี้ให้กับพนักงานรวมถึงเจ้านายเองก็ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อทำความรู้จักและใกล้ชิดกับพนักงานเป็นการสานสัมพันธ์เจ้านายและลูกน้องผ่านจากทำกิจกรรมร่วมกันกับพนักงาน เวลาพนักงานมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือพนักงานก็จะกล้าเข้ามาคุย กล้าปรึกษาเรามากขึ้น

4.สร้างทีมให้ทำงานร่วมกันเพื่อกระชับมิตร

เจ้านายและฝ่ายสรรหาบุคคลท ( HR )  มีส่วนดูแลทีมในการทำงานควรจัดให้คนทุกช่วงอายุทำงานอยู่ด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งทางในการกระชับมิตรความสัมพันธ์ทีดีต่อกันระหว่างเจ้านายและพนักงานด้วยกันเอง

สรุป 

How to “เจ้านาย” มัดใจพนักงานทุก Gen ให้อยู่หมัด ซึ่งในบทความนี้เจ้านายหรือฝ่ายสรรหาบุคลากร ( HR) สามารถนำวิธีที่ทาง Pharmjob แนะนำไปลองใช้เพื่อมัดใจพนักงานบริษัทได้นะคะ  :  )

Info, Uncategorized

Leave a Reply

Leave the field below empty!