Job Overview

-งานพยาบาล Full time –
ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปโดยเน้นการดูแลให้การพยาบาลพื้นฐานเช่นการให้ยา การทำหัตถการทางการพยาบาลเช่นทำแผล ใส่ NG หรือ foley การดูแลฟื้นฟูสภาวะร่างกายและจิตใจ,การดูแลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติเช่น มีไข้ dypnea มีแผลกดทับ เป็นต้น ลักษณะผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุภาวะปกติและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำกัดทางด้านร่างกายและจิตใจ

-ให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงและประเมินภาวะสุขภาพเพื่อวางแผนการพยาบาลที่มีความเฉพาะกับผู้ป่วยสูงอายุรายบุคคล ควบคุมการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล งานดูแลพื้นฐานไม่ต้องทำ เช่น ฟีดอาหาร อาบน้ำ พลิกตะแคงตัว เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด ทำงานดุจครอบครัว อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานน่ารัก ญาติคนไข้น่ารัก ทำงาน 12 ชม./วัน 07.00-19.00 หรือ 19.00-07.00 น.  (กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาค่าประสบการณ์ให้

You must log in or sign up to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Address

บ้านเลขที่ 39/147 ซอย นวมินทร์ 143 ถ. นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230