Job Overview

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดยาตามใบสั่งยาและอ่านใบสั่งยา,ลงบันทึกข้อมูลยา จัดเตรียม,จัดจ่ายยา

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต (  มีประสบการณ์ด้านจัดยา )
– วุฒิบริบาล
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– กระตือรือร้นในการทำงาน
– รักในการทำงานบริการ

About โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangst.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555

Address

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ที่ 8ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี