Job Overview

คุณสมบัติ

1.อายุ  28-45 ปี
2.มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 3 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 420 ช.ม.
4.กระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ และการบริหารทีมงาน
5.สามารถสลับเข้ากะได้ (เช้า/ดึก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ประชุมทีมงาน และดูแลทีมงาน NA/CG ให้ดำเนินงานตามแผนงานประจำวันได้
2.รักษามาตรฐานการทำงานประจำวัน
3.สามารถเรียนรู้งานและถ่ายทอดหรือสอนได้
4.ตรวจสอบรายการยาประจำวันของผู้สูงอายุ
5.มีประสบการณ์จัดทำหัตถการเบื้องต้น  การสวนปัสสาวะ การให้อาหารทางสายยาง (หรือพร้อมเรียนรู้งานเพิ่มได้)
6.ลงบันทึกข้อมูลคนไข้ พร้อมรายงานผลประจำสัปดาห์
7.ปฏิบัติงานตามแผนงานของผู้บังคับบัญชา

 

About Mind Power Inter Co., Ltd.

บ้านพลังใจ Mind Power Home

สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยติดเตียว (รายวันและรายเดือน) กำลังขยายกิจการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 20 เตียง

สนใจสมัครงานติดต่อ  คุณอุ้ย  096-919-8995  (จ.-ศ.  เวลา  09.00-17.00 น.)